UW
ICM
UM
Ch±¶no, pow.łowicki, woj.łódzkie  
BEZPO¦REDNI LINK DO METEOROGRAMU