KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Kolejne mapy prognostyczne nie tylko naszego modelu, ale też innych centrów prognoz nie pozostawiają wątpliwości - musimy przeczekać kolejne wiosenne ochłodzenie. Jeśli występuje ono około połowy maja znane jest jako „Zimni Ogrodnicy”, ale często powtarza się i w czerwcu. Okres ochłodzenia spowodowany napływem powietrza znad Skandynawii lub nawet z rejonów północnej Rosji, powstaje wówczas gdy wzmocni się wyż nad Morzem Norweskim a jednocześnie nad Rosją pojawi się głęboki niż, z reguły wychodzący znad Morza Czarnego. Wprawdzie znaczna nadwyżka energii słonecznej i długi dzień powoduje, że w pogodne dni temperatura – nawet w powietrzu pochodzenia arktycznego - szybko wzrasta, ale noce bywają chłodne, a nawet temperatura zbliża się do zera. Na samym wybrzeżu niska temperatura Bałtyku w porównaniu do już wygrzanego lądu powoduje odsuwanie się od linii wybrzeża strefy zachmurzenia cumulusowego, które dopiero nad wzniesieniami Pomorza i Mazur rozwija się w ciągu dnia.

Obecnie mamy w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju pogłębiający się ośrodek niżowy, który wędruje nad republikami bałtyckimi na północ i jutro jego centrum o bardzo niskim ciśnieniu 981 hPa będzie nad Petersburgiem. Taka głębokość i lokalizacja powoduje znaczny gradient ciśnienia nad Bałtykiem i szybki napływ powietrza znad Skandynawii. Oczywiście prowadzi to do występowania znacznego, ale zmiennego zachmurzenia i wyraźnego ochłodzenia – proszę spojrzeć na mapy „temperatura+linie prądu” na których widać, że w nocy na Pomorzu temperatura obniży się do 4-5 stopni. Przy kolejnych, tworzących się dynamicznie liniach frontów drugorzędnych spodziewać się możemy opadów przelotnych o zróżnicowanej intensywności i wiatru o zwiększonej prędkości do 10-12 m/s skręcającego na północny. Im bardziej na południe kraju tym nieco cieplej.

Maciej Ostrowski

3 czerwca 2009; 08:30Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.