KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Front chłodny prowadzący opady deszczu, który wczoraj nasunął się znad Niemiec i przesuwając się na wschód, w nocy opuścił nasz kraj kierując się na Litwę, Białoruś i Ukrainę. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin, podczas jego przemieszczania się nad naszym krajem nastąpiła wymiana powietrza i dokonała się zmiana warunków pogodowych. Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego napływające przed frontem od południowego zachodu, zostało wyparte na wschód przez chłodne powietrze polarne o chwiejnej równowadze termodynamicznej postępujące od zachodu za frontem. Ustąpiły dokuczliwe mgły oraz towarzyszące im niskie chmury Stratus, a w świeżym powietrzu polarnym, izoterma zero obniżyła się o ponad 2 km i zawiera się w interwale od 1346 m w Łebie do 1582 m w Legionowie i brak jest inwersji temperatury hamującej pionowe ruchy powietrza (dane z nocnego sondowania atmosfery dostępne pod adresem: weather.uwyo.edu/upperair/europe.html ). W pasie wybrzeża oraz na północnym wschodzie występują przelotne opady deszczu, które w ciągu dnia przesuwać się będą na południowy wschód, a w nocy miejscami i słabo padać będzie we wschodniej połowie kraju i podobnie będzie także jutro.

W chłodnym, ciężkim powietrzu polarnym na skutek kompensacji ciśnienia uformował się wyż lokujący się obecnie nad południowymi Niemcami, Austrią i Czechami, który rozbudowując się klinem w kierunku północnym i przemieszczając się nad nasz kraj, już w horyzoncie czasowym naszych prognoz łączyć się będzie z potężnym wyżem znad Rosji. Powodować to będzie stopniowo postępującą zmianę napływu powietrza do nas z zachodniego w początkowym okresie, poprzez północny, a następnie utrwalający się przepływ wschodni. W tej sytuacji front, który zatrzymał się nad Litwą, Białorusią i Ukrainą będzie od wschodu nasuwał się nad nasz kraj prowadzą słabe opady deszczu postępujące w głąb kraju, a w Tatrach i w Bieszczadach opady śniegu. Za nim postępować będzie chłodne powietrze opływające wspomniany wyż po wschodniej, a następnie południowej jego stronie.

Niechybnie idzie ochłodzenie, które już poza horyzontem czasowym naszych prognoz, przyniesie przejściowo nocne przymrozki na naszym południowym wschodzie, według prognoz GFS (www1.wetter3.de/animation.html ) już w końcu tygodnia. Krótkotrwały epizod z nawrotem cyrkulacji strefowej zostanie zatrzymany na skutek blokady antycyklonalnej, ale dynamika zmian zachodzących w atmosferze jest duża i prognozowanie na dłuższy okres obarczone jest znacznym błędem.

Ryszard Olędzki, 14 listopada 2018r., 07.15Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.