KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Nad naszym krajem przemieszcza się bardzo wolno od zachodu na wschód fragment frontu chłodnego, parokrotnie zafalowanego na dość długim dystansie, rozciągającym się od Nordkappu na północny aż po śródziemnomorskie wybrzeże Hiszpanii. Jego przemieszczanie się w tym kierunku warunkowane jest wolno postępującymi zmianami w polu ciśnienia i w polu geopotencjału. Z kolei jego struktury zachmurzenia, w tym aktywne burze z opadami deszczu oraz towarzyszącym im silnym wiatrem, przemieszczają się wzdłuż frontu z prędkością około 30-50 km/h występującą w swobodnej troposferze.

Wszedł on do nas wczoraj znad Niemiec w godzinach przedpołudniowych bez żadnych zjawisk pogodowych. Dopiero w godzinach popołudniowych, znad Austrii i Czech przez Góry Stołowe i Góry Sowie nad Dolny Śląsk weszła fala frontowa z szybko rozwijającymi się zjawiskami konwekcyjnymi na chłodnym odcinku fali. Burze z opadami przelotnymi deszczu w miarę przesuwania się frontu na wschód wchodziły także przez Kotlinę Kłodzką, a następnie przez Góry Złote i Jesionki, rozprzestrzeniając się na północny wschód, w godzinach wieczornych dotarły nad południowe Mazowsze, a opady deszczu aż do granicy północnej.

Obecnie front rozciąga się od Suwalszczyzny po Górny Śląsk, miejscami, gdzie chmury Cb zachowały swoją żywotność, pada z nich słaby deszcz, ale z tendencją do zanikania. O godzinie 5-tej pojedyncze wyładowanie detektory zarejestrowały w rejonie Opoczna. Uaktywnienie zjawisk konwekcyjnych, ale o mniejszej intensywności aniżeli wczoraj, następować będzie już od godzin południowych, zarówno w strefie frontowej wolno przesuwającej się na wschód, jak też i za frontem. Spowodowane to będzie zstępującymi ruchami powietrza chłodniejszego od wypieranego powietrza gorącego, co przekładać się będzie także na wzrost ciśnienia. Małej różnicy ciśnienia, wynoszącej zaledwie 2, 3 hPa, towarzyszyć będzie słaby wiatr z kierunków zmiennych, a miejscami wręcz jego brak.

Postępująca wymiana powietrza przynosi kilkustopniowe ochłodzenie, ale tylko w dniu dzisiejszym. Jutro od zachodu nasuwać się będzie kolejna zatoka z frontem chłodnym, a w jej przedniej części wiatr zmieni kierunek i południowo wschodni i ponownie rozpocznie się napływ powietrza gorącego.

Ryszard Olędzki

1 lipca 2016r., 05:30Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.